OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
PROGRAM INTERREG:
Logo Interreg
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

TUTAJ ->str.3
TUTAJ ->str.4
Dla klas czwartych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

Dla klas drugich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:


Informator CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012

Informator CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017

Informator CKE - Egzamin zawodowy Formuła 2019

Druk deklaracji przystąpienia do egzaminu formuła 2019

Wykaz zawodów i kwalifikacji oraz terminów egzaminów formuła 2012

Wykaz zawodów i kwalifikacji oraz terminów egzaminów formuła 2017

Wykaz zawodów i kwalifikacji oraz terminów egzaminów formuła 2019

Komunikat Dyrektora OKE w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie FORMUŁA 2012

Komunikat Dyrektora OKE w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie FORMUŁA 2017

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - formuła 2012, 2017.

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - formuła 2019

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wykaz zdających część pisemną egzaminu FORMUŁA 2012.

Wykaz zdających część praktyczną egzaminu FORMUŁA 2012.

Wykaz zdających część pisemną egzaminu FORMUŁA 2017.

Wykaz zdających część praktyczną egzaminu FORMUŁA 2017.

Materiały informacyjne dla zdających

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa