OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:


Informator CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012

Informator CKE - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017

Informator CKE - Egzamin zawodowy Formuła 2019

Druk deklaracji przystąpienia do egzaminu formuła 2012

Druk deklaracji przystąpienia do egzaminu formuła 2017

Wykaz zawodów i kwalifikacji oraz terminów egzaminów formuła 2012

Wykaz zawodów i kwalifikacji oraz terminów egzaminów formuła 2017

Wykaz zawodów i kwalifikacji oraz terminów egzaminów formuła 2019

Komunikat Dyrektora OKE w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 FORMUŁA 2012

Komunikat Dyrektora OKE w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 FORMUŁA 2017

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wykaz zdających część pisemną egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 FORMUŁA 2012.

Wykaz zdających część praktyczną egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 FORMUŁA 2012.

Wykaz zdających część pisemną egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 FORMUŁA 2017.

Wykaz zdających część praktyczną egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 FORMUŁA 2017.

Materiały informacyjne dla zdających sesja czerwiec-lipiec 2020.

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa