REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

progeCAD.pl_banner
 
ZEBRANIA RODZICÓW

Harmonogram zebrania rodziców w dniu 4 stycznia (czwartek)
Zebranie rodziców uczniów z wychowawcami – 17.30 - 18.15
indywidualne spotkania z anuczycielami – godz. 18.15 - 19.00

Informacje dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Polisa ubezpieczenia NNW - Compensa
Formularz zgłoszenia szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

Link do e-dziennika