OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
PROGRAM INTERREG:
Logo Interreg
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

TUTAJ ->str.3
TUTAJ ->str.4
Dla klas czwartych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

Dla klas drugich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
REGSI
Projekt REGSI


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Marzeną Dygas-Glapińską w październiku


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Marzeną Dygas-Glapińską w listopadzie


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Marzeną Dygas-Glapińską w grudniu


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Marzeną Dygas-Glapińską w styczniu


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Marzeną Dygas-Glapińską w marcu


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Marzeną Dygas-Glapińską w kwietniu


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Marzeną Dygas-Glapińską w czerwcu


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Marzeną Dygas-Glapińską we wrzreśniuHarmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Izabelą LIsicką w październiku


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Izabelą LIsicką w listopadzie


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Izabelą LIsicką w grudniu


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Izabelą LIsicką w styczniu


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Izabelą LIsicką w marcu


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Izabelą LIsicką w kwietniuHarmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Izabelą LIsicką w czerwcu


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Izabelą LIsicką we wrzesniu


Harmonogram indywidualnych spotkań z konsultantem Izabelą LIsicką w październikuOpis projektu REGSI

Uczniowie z trzech powiatów - lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego, wezmą udział we wspólnym projekcie edukacyjno-zawodowym, realizowanym przez Powiat Lubański. Chodzi o dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany i otrzymał dofinansowanie. Budżet projektu to 1.481.820,00 złotych.

Projekt pt. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI)” zakłada wsparcie w nowoczesne narzędzia i metody pracy dla 10 szkół – ponad 40 nauczycieli i 500 uczniów z ponadgimnazjalnych szkół regionu (powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego), co przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w tych placówkach.

W każdej ze szkół będą realizowane działania edukacyjno-zawodowe w formie dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców, działania promujące doradztwo w lokalnym środowisku. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt multimedialny na potrzeby poradnictwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu powstanie regionalna e-platforma doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI), dedykowana 3 grupom odbiorców: uczniom, nauczycielom przedmiotów zawodowych, doradcom edukacyjno-zawodowym oraz szkołom.


Na platformie, oprócz materiałów dydaktycznych oraz interaktywnych testów dostępne będą również e-bazy:
poszukiwanych specjalności/zawodów w regionie z ofertą - informacjami od pracodawców dot. organizacji staży, praktyk zawodowych, tzw. wyszukiwarka ofert staży/praktyk, porównywarka zawodów,
informacji nt. planów rozwojowych przedsiębiorców regionu, w tym prognozy zatrudnieniowe dla powiatów,
instytucji rynku pracy.
Materiały rekrutacyjne dla uczniów uczestniczących w projekcie

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - do pobrania
1.1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji

2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie - do pobrania
2.2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie - przykład prawidłowo wypełnionego formularza3. Oświadczenie uczestnika projektu - do pobrania4. Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych