OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
PROGRAM INTERREG:
Logo Interreg
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

TUTAJ ->str.3
TUTAJ ->str.4
Dla klas czwartych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

Dla klas drugich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
WFOŚ + PGE EO


Wyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu w sprzęt dydaktyczny potrzebny do prowadzenia zajęć i kształcenia w zawodzie pn. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z dostosowaniem pomieszczeń.


Głównym celem zadania jest podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska oraz propagowanie świadomości i postaw ekologicznych poprzez rozwój oferty kształcenia i edukacji ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem projektu jest utworzenie pracowni zawodowej dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z jej wyposażeniem w nowoczesny sprzęt zgodny z wymogami podstawy programowej kształcenia w kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

17 września wicestarosta Mariusz Wieczorek, dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Agnieszka Skonieczka oraz przedstawiciele dyrekcji ZSZiL w Zgorzelcu dokonali odbioru I etapu pracowni OZE, wyposażonej w nowy sprzęt, z którego już wkrótce będą mogli skorzystać uczniowie tej placówki. To kolejny już krok powiatu, mający na celu odbudowę szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie.
Powiat Zgorzelecki realizuje innowacyjny projekt pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu w sprzęt dydaktyczny potrzebny do prowadzenia zajęć i kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z dostosowaniem pomieszczeń”.
Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w kwocie 206.859,60 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz 125.937,00 zł od Partnera projektu PGE Energia Odnawialna S.A.
Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz zakup wyposażenia. Celem projektu jest rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska poprzez utworzenie pracowni zawodowej dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z jej wyposażeniem w nowoczesny sprzęt zgodny z wymogami podstawy programowej kształcenia w kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Zaplanowana do utworzenia pracownia zlokalizowana jest na parterze w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. w którym zostaną wykonane prace remontowo - budowlane w gabinecie lekcyjnym. W pomieszczeniu został przeprowadzony remont okładzin ściennych, sufitowych i posadzek, wykonano prace malarskie, wymieniono instalację elektryczną i sanitarną. Wyposażenie tej innowacyjnej, niespotykanej na terenie Dolnego Śląska pracowni, obejmuje m.in.
- kolektory słoneczne
- pompy ciepła
- zestaw hybrydowy: fotowoltaika + energia wiatrowa
- fotowoltaika – zestaw egzaminacyjny i zestaw rozbudowany
- grupa pompowa solarna dwudrogowa
- miernik natężenia promieniowania słonecznego
- wielofunkcyjny miernik instalacji fotowoltaicznych
- kolektor słoneczny
- ogniwo paliwowe
- turbinę wodną
- magazynowanie energii
Do pracowni zakupiono także stacjonarne stoły warsztatowe, imadła, zestawy palników do lutowania twardego i miękkiego, sprężarki, zgrzewarki, zaciskarki, szlifierki, wiertarki i inne pomoce.


Galeria zdjęć:Link

Strona przedmiotowa energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu Link