OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

progeCAD.pl_banner 
WFOŚWyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu w sprzęt dydaktyczny potrzebny do prowadzenia zajęć i kształcenia w zawodzie pn. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z dostosowaniem pomieszczeń.


Głównym celem zadania jest podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska oraz propagowanie świadomości i postaw ekologicznych poprzez rozwój oferty kształcenia i edukacji ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem projektu jest utworzenie pracowni zawodowej dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z jej wyposażeniem w nowoczesny sprzęt zgodny z wymogami podstawy programowej kształcenia w kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.