OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
LISTA KLAS
Lista klas w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu w roku szkolnym 2019/2020:


KLASY I:
Klasa 1c(P) t. grafiki i poligrafii cyfrowej wychowawca: Zwolińska Martyna
Klasa 1o(P) t. urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej wychowawca: Zwolińska Martyna
Klasa 1d(P) t. elektryk wychowawca: Komsta Krystyna
Klasa 1i(P) t. informatyk wychowawca: Komsta Krystyna
Klasa 1t(P) t. obsługi turystycznej wychowawca: Kuriata Anna
Klasa 1s(P) t. ochrony środowiska wychowawca: Kuriata Anna
Klasa 1k(P) t.elektronik wychowawca: Kuriata Anna
Klasa 1w(P) LO - odział wojskowy wychowawca: Meissner Sylwia
Klasa 1z(P) LO - odział zdrowotny wychowawca: Meissner Sylwia
Klasa 1c(G) t. grafiki i poligrafii cyfrowej wychowawca: Krzywonos Marian
Klasa 1o(G) t. urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej wychowawca: Krzywonos Marian
Klasa 1d(G) t. elektryk wychowawca: Popko Katarzyna
Klasa 1i(G) t. informatyk wychowawca: Popko Katarzyna
Klasa 1t(G) t. obsługi turystycznej wychowawca: Szeremeta Beata
Klasa 1s(G) t. ochrony środowiska wychowawca: Szeremeta Beata
Klasa 1w(G) LO - odział wojskowy wychowawca: Wielgus Katarzyna
Klasa 1z(G) LO - odział zdrowotny wychowawca: Wielgus Katarzyna


KLASY II:
Klasa 2c t. grafiki i poligrafii cyfrowej wychowawca: Arcimowicz Wioletta
Klasa 2o t. urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej wychowawca: Arcimowicz Wioletta
Klasa 2d t. elektryk wychowawca: Florek Dorota
Klasa 2i t. informatyk wychowawca: Burda Dorota
Klasa 2t t. obsługi turystycznej wychowawca: Matusewicz Magdalena
Klasa 2s t. ochrony środowiska wychowawca: Matusewicz Magdalena
Klasa 2k t.elektronik wychowawca: Matusewicz Magdalena
Klasa 2w LO - odział wojskowy wychowawca: Tymińska Dorota


KLASY III:
Klasa 3t t. obsługi turystycznej wychowawca: Łuczak Agnieszka
Klasa 3k t. elektronik wychowawca: Biernacka Agata
Klasa 3d t. elektryk wychowawca: Biernacka Agata
Klasa 3c t. grafiki i poligrafii cyfrowej wychowawca: Kowalczyk Remigiusz
Klasa 3i t. informatyk wychowawca: Kozioł Ewelina
Klasa 3w LO - oddział wojskowy wychowawca: Korotusz Kazimierz
Klasa 3z LO - oddział zdrowotny wychowawca: Walczak Jadwiga


KLASY IV:
Klasa 4c t. cyfrowych procesów graficznych wychowawca: Szymańska Jolanta
Klasa 4k t. elektronik wychowawca: Hempel Radosław
Klasa 4d t. elektryk wychowawca: Hempel Radosław
Klasa 4s t. ochrony środowiska wychowawca: Słowińska Małgorzata
Klasa 4t t. obsługi turystycznej wychowawca: Słowińska Małgorzata
Klasa 4i t. informatyk wychowawca: Hanna Lech