Wykaz zastępstw                                                                                                     09.01.2019  Środa

za

p/n

lekcja

za

p/n

lekcja

 

MK

KK

MZ

 

P

Lekcja 1

2t – pdst. przeds. p. A. Łuczak/69/

3z – zajęcia odwołane

4k – zajęcia przeniesione na 14.01

 

SM

DB

TJ

AK

HM

SI

WW

MT

 

P

N

P

N

N

P

P

 

Lekcja 5

1d – gr. p. S. Meissner – informatyka p. J. Konieczny/61/

1i – gr. p. J. Jonczyka pup/64/ przeniesione z l.7

1kst – matematyka p. K. Wielgus/1/

1w – pdst. przeds. p. B. Szeremeta/59/ za klasę 2c

2i – wdż p. M. Dygas-Glapińska/12/ przeniesiony z lekcji 7

2w – gr. p. K. Sibeteris - czytelnia

3w – gr. p. W. Woźniaka wf p. R. Sokołowski

4i – zajęcia odwołane

 

KK

WW

MK

AK

MZ

 

P

P

N

Lekcja 2

1co – biologia p. D. Tymońska/58/

1w – gr. p. W. Woźniaka wf p. M. Matusewicz

2t – obsł. turystyczna p. J. Kargol/14/ przen. z l.8

3z – zajęcia odwołane

4k – zajęcia przeniesione na 14.01

 

SM

HM

SI

MT

DB

 

P

N

 

N

Lekcja 6

1d – gr. p. S. Meissner – informatyka p. J. Konieczny/61/

1i – gr. p. J. Jonczyka pup/64/ przeniesione z l.8

3dk – gr. p. K. Sibeteris – czytelnia

3w – matematyka p. J. Szymańska/23/ za klasę 2c

4i – zajęcia odwołane

 

KK

WW

TJ

AK

MZ

 

P

P

P

Lekcja 3

1i – geografia p. K. Korotusz/7/

1kst – gr. p. W. Woźniaka wf p. M. Basałygo

2t – j. polski p. D. Florek/12/

3z – zajęcia odwołane

4k – zajęcia przeniesione na 14.01

 

MT

DB

MK

SI,SM

HM

 

N

 

 

 Lekcja 7

1c – przyg. do drukowania p. J. Rajczakowski/65/ za klasę 2c

2t – zajęcia odwołane

3st – zajęcia odwołane

3w – zajęcia odwołane

4ic – zajęcia odwołane

 

KK

WW

AK

MT

TJ

 

P

P

 

 

 

P

Lekcja 4

1d – pdst. przeds. p. B. Szeremeta/59/

1kst – gr. p. W. Woźniaka wf p. M. Basałygo

2z – wdż p. M. Dygas-Glapińska/12/

4i – zajęcia odwołane

4k – zajęcia odwołane

4s – ochrona gleb p. M. Starzewska/58/

 

MT

HM

 

N

Lekcja 8

1c – przyg. do drukowania p. J. Rajczakowski/65/ za klasę 2c

3stc – zajęcia odwołane

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE:

Jakub Kiełczykowski – 3z - zajęcia zgodnie z terminarzem

 

ZASTĘPSTWA STAŁE:

     1c – przygotowanie do druku p. J. Jonczyk/64/
     2c - przygotowanie do druku  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/
     2c – pracownia impozycji  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele nieobecni: MZ – p. M. Zawieja, MK – p. M. Krzywonos, TJ – p. T. Jung, MT – p. M. Topolnicka /lekcja 4/

Projekt filmowy „Nowe Horyzonty” – klasa 2c /po 4 lekcji/ - MT – p. M. Topolnicka

Egzamin zawodowy: /lekcje 1-5/ AK – p. A. Kuriata, WW – p. W. Woźniak
                                   /lekcje 5-8/ HM – p. R. Hempel, SI – p. K. Sibetris, SM – p. S. Meissner, DB – p. D. Burda
                                   /po 8 lekcji/ EK – p. E. Kozioł