Wykaz zastępstw                                                                                                     10.01.2019  Czwartek

za

p/n

lekcja

za

p/n

lekcja

 

JR

JW

MZ

 

N

N

Lekcja 1

2c – gr. p. J. Rajczakowskiego pracownia p. J. Konieczny/65/ za kl.4i

2t – gr. p. J. Walczak j. ang. p. K. Sibeteris/17/ za klasę 3c

4k – zajęcia przeniesiona na l.9

 

Li

Ko

JW

MK

MT

TJ

 

N

N

P

P

P

P

Lekcja 5

1kst - całość j. ang. p. S. Hekert/3/

1w – historia p. R. Kowalczyk/7/ za klasę 3c

2z – gr. p. J. Walczak j. ang. p. Z. Kazimierczak/67/

3st – obsługa inf. p. A. Nikolajczyk-Zyśk/71/

3w – j. polski p. I. Wochna/14/

4ks – matematyka p. S. Karolak/17/

 

JR

Li

JW

MZ

 

N

 

N

Lekcja 2

2c – gr. p. J. Rajczakowskiego pracownia p. J. Konieczny/65/ za kl.4i

2w – gr. p. M. Liedtke - czytelnia

2wz – gr. p. J. Walczak j. ang. p. K. Sibeteris/17/ za klasę 3c

4k – zajęcia przeniesiona na l.10

 

 

TJ

MT

MM

JR

 

P

P

N

Lekcja 6

1kst – biologia p. E. Bochno/60/

1w – matematyka p. H. Lech/2/

3ist – gr. p. M. Matusewicz wf p. W. Woźniak za klasę 3c

4c – zajęcia odwołane

 

Ko

JR

Li

TJ

MZ

 

P

N

P

N

Lekcja 3

1kst – matematyka p. J. Szymańska/23/

2c – gr. p. J. Rajczakowskiego pracownia p. J. Konieczny/65/ za kl.4i

3i – gr. p. M. Liedtke j. ang. p. K. Sibeteris/16/

3st – godz. wych. p. M. Słowińska/11/ za klasę 3c

4k – zajęcia przeniesiona na l.11

 

MT

MZ

MK

MM

JR

 

 

 

 

N

 Lekcja 7

2c – zajęcia odwołane

2k – zajęcia odwołane

2t – wdż p. M. Dygas-Glapińska/12/

3ist – gr. p. M. Matusewicz wf p. W. Woźniak za klasę 3c

4c – zajęcia odwołane

 

Ko

JW

TJ

MT

MZ

 

N

P

P

P

Lekcja 4

1i – historia p. R. Kowalczyk/7/ za klasę 3c

2z – gr. p. J. Walczak j. ang. p. Z. Kazimierczak/67/

3st – matematyka p. A. Nikolajczyk-Zyśk/11/

3w – j. polski p. I. Wochna/14/

4k – zajęcia przeniesiona na l.12

 

MM

JR

 

 

Lekcja 8

1kst – zajęcia odwołane

4c – zajęcia odwołane

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE:

Jakub Kiełczykowski – 3z - zajęcia zgodnie z terminarzem

 

ZASTĘPSTWA STAŁE:

     1c – przygotowanie do druku p. J. Jonczyk/64/
     2c - przygotowanie do druku  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/
     2c – pracownia impozycji  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele nieobecni: MZ – p. M. Zawieja, MK – p. M. Krzywonos, TJ – p. T. Jung, JR – p. J. Rajczakowski

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej /9.40 – 11.30/ - sala 58 i 60 – IL – p. I. Lisicka

Egzamin zawodowy:  4i, 3c – zajęcia odwołane
                                    /lekcje 1-5/ JW – p. J. Walczak, Li – p. M. Liedtke, Ko – p. K. Korotusz
                                    /lekcje 4-8/ MT – p. M. Topolnicka, MM – p. M. Matusewicz
                                   /lekcje 6- 8/ AN – p. A. Nikolajczyk-Zyśk