Wykaz zastępstw                                                                                                     11.01.2019  Piątek

za

p/n

lekcja

za

p/n

lekcja

 

AN

JK

MZ

 

P

 

P

Lekcja 1

1w – gr. p. A. Nikolajczyk-Zyśk informatyka p. J. Konieczny/71/

2t – zajęcia odwołane

3k – urządzenia elektron. p. A. Granda/52/

 

St

JK

DT

TJ

 

P

Lekcja 5

3s – pracownia ochr. Śr. P. E. Bochno/60/

3t – zajęcia odwołane

3z – zajęcia odwołane

4s – czytelnia

4k – zajęcia odwołane

 

AN

JK

TJ

MZ

 

P

P

P

P

Lekcja 2

1kst – gr. p. A. Nikolajczyk-Zyśk informatyka p. J. Konieczny/71/

2t – pdst. przeds. p. A. Łuczak

2w – matematyka p. J. Szymańska/23/

3k – urządzenia elektron. p. A. Granda/52/

 

TJ

St

JT

DT

 

P

Lekcja 6

1kst  - matematyka p. H. Lech/1/

3s – zajęcia odwołane

3t – zajęcia odwołane

3z – zajęcia odwołane

 

 

JK

AN

MZ

 

P

P

N

Lekcja 3

2t – geografia p. K. Korotusz/7/

3i – gr. p. A. Nikolajczyk-Zyśk p. J. Konieczny/71/

4k – r. matematyka p. J. Szymańska/23/ przen. z l.6

 

MK

St

JK

 

 

 

 

 Lekcja 7

2t – zajęcia odwołane

3s – zajęcia odwołane

3t – zajęcia odwołane

 

 

DT

AN

St

JK

TJ

 

P

P

P

 

P

Lekcja 4

2z – matematyka p. S. Karolak/11/

3i – gr. p. A. Nikolajczyk-Zyśk p. J. Konieczny/71/

3s – pracownia ochr. Śr. P. E. Bochno/60/

3t – zajęcia odwołane

4ks – j. polski p. M. Topolnicka/14/

 

 

 

 

 

Lekcja 8

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE:

Jakub Kiełczykowski – 3z - zajęcia zgodnie z terminarzem

 

ZASTĘPSTWA STAŁE:

     1c – przygotowanie do druku p. J. Jonczyk/64/
     2c - przygotowanie do druku  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/
     2c – pracownia impozycji  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele nieobecni: MZ – p. M. Zawieja, TJ – p. T. Jung, MK – p. M. Krzywonos, AN – p. A. Nikolajczyk-Zyśk, DT – p. D. Tymińska,
                                        JK – p. J. Kargol
Spotkanie organizacyjne w sprawie klas patronackich PGE - St – p. M. Starzewska
WOŚP – zbiórki do puszek – lekcja 1,2; licytacje gadżetów – długa przerwa i część lekcji 4 – WW – p. W. Woźniak