Wykaz zastępstw                                                                                                     12.03.2019  Wtorek

za

p/n

lekcja

za

p/n

lekcja

 

 

 

Lekcja 1

 

 

 

 

 

Lekcja 5

 

 

 

 

 

Lekcja 2

 

 

 

 

 

Lekcja 6

 

 

 

 

Lekcja 3

 

 

 

 

 

 

 

 Lekcja 7

 

 

 

 

 

Lekcja 4

 

 

 

 

 

Lekcja 8

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE:

Jakub Kiełczykowski – 3z - zajęcia zgodnie z terminarzem w domu ucznia

 

ZASTĘPSTWA STAŁE:

     1c – przygotowanie do druku p. J. Jonczyk/64/
     2c - przygotowanie do druku  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/
     2c – pracownia impozycji  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele nieobecni: MZ – p. M. Zawieja,

Szkolenie językowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do Włoch i Hiszpanii 8.00 – 13.45 /Włochy sala 32, Hiszpania sala 50/