Wykaz zastępstw                                                                                                     14.01.2019  Poniedziałek

za

p/n

lekcja

za

p/n

lekcja

 

JK

DT

TJ

MZ

RK

Ko

 

 

P

 

P

Lekcja 1

1t – zajęcia odwołane

1w – biologia p. B. Szeremeta/56/

2t – zajęcia odwołane

3k – urządzenia elekton. p. A. Granda/52/

4c – gr. p. R. Kowalczyka – zajęcia odwołane

4s – r. geografia przeniesiona na l.3

 

TJ

MZ

RK

 

P

P

P

N

Lekcja 5

1co – biologia p. E. Bochno/56/

2k – ukł. elektron. p. A. Granda/52/

2t – matematyka p. K. Wielgus/1/

3c – całość p. J. Konieczny/61/

 

DT

JK

TJ

MZ

RK

MB

 

P

 

P

P

 

P

Lekcja 2

1d – biologia p. B. Szeremeta/56/

1t – zajęcia odwołane

2w – matematyka p. A. Nikolajczyk-Zyśk/11/

3k – urządzenia elekton. p. A. Granda/52/

4c – gr. p. R. Kowalczyka – zajęcia odwołane

4i – historia i sp. p. D. Burda/24/

 

MZ

RK

JK

 

P

N

P

Lekcja 6

2k – ukł. elektron. p. A. Granda/52/

3c – całość p. J. Konieczny/61/

3dk – wf p. M. Matusewicz

3t – zajęcia odwołane

 

JK

AŁ,MB

MZ

DT

RK

TJ

 

 

P

P

P

 

 

N

Lekcja 3

1t – zajęcia odwołane

2i – historia i sp. p. D. Burda/24/

3k – urządzenia elekton. p. A. Granda/52/

3z – biologia p. B. Szeremeta/56/

4c – gr. p. R. Kowalczyka – zajęcia odwołane

4k – czytelnia
4s – geografia p. K. Korotusz/7/ przeniesiona z l.1

 

RK

BS

JK

 

N

P

 

 

 Lekcja 7

3c – całość p. J. Konieczny/61/

3i – j. polski p. M. Topolnicka/14/

3t – zajęcia odwołane

 

JK

AŁ,MB

MZ

TJ

 

RK

 

 

P

P

P

P

Lekcja 4

1t – zajęcia odwołane

2i – pdst. przeds. p. B. Szeremeta /58/

3k – ukł. mikroproc. p. A. Granda/52/

3s – j. obcy zaw p. S. Hekert/3/
3t – j. ang. p. K. Sibeteris/16/

4c – gr. p. R. Kowalczyka – zajęcia odwołane

 

RK

 

N

Lekcja 8

3c – całość p. J. Konieczny/61/

NAUCZANIE INDYWIDUALNE:

Jakub Kiełczykowski – 3z - zajęcia zgodnie z terminarzem

 

ZASTĘPSTWA STAŁE:

     1c – przygotowanie do druku p. J. Jonczyk/64/
     2c - przygotowanie do druku  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/
     2c – pracownia impozycji  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin praktyczny A.54 – klasa 3c – zwolnione z zajęć dydaktycznych tylko osoby, które w tym dniu przystępują do egzaminu

Nauczyciele nieobecni: MZ – p. M. Zawieja, TJ – p. T. Jung, DT – p. D. Tymińska

Egzaminy zawodowe: RK – p. R. Kowalczyk, MB – p. M. Basałygo /lekcje 1-5/, AŁ – p. A. Łuczak /lekcje 1-6/, BS – p. B. Szeremeta /lekcje 7,8/