Wykaz zastępstw                                                                                                     14.02.2019  Czwartek

za

p/n

lekcja

za

p/n

lekcja

 

JR

IW

 

N

P

Lekcja 1

2c – całość pracownia impozycji p. R. Kowalczyk/68/

3dk – j. polski p. T. Jung/11/

 

Ko

KZ

JR

JS

AN

 

P

 

N

N

P

Lekcja 5

1w –  chemia p. M. Starzewska/59/

2dk – czytelnia

3c – całość drukowanie cyfrowe p. R. Kowalczyk/68/

4c – całość biologia p. D. Tymińska/56/

4i – gr. p. A. Nikolajczyk-Zyśk tworz. aplik. P. J. Szczepankowski/71/

 

JR

IW

 

N

P

Lekcja 2

2c – całość pracownia impozycji p. R. Kowalczyk/68/

3dk – j. polski p. T. Jung/11/

 

KZ

Ko

JR

AN

JS

 

P

P

 

P

P

Lekcja 6

2z – matematyka p. S. Karolak/23/

2w – geografia p. M. Krzywonos/32/

4c – zajęcia odwołane

4i – gr. p. A. Nikolajczyk-Zyśk tworz. aplik. P. J. Szczepankowski/71/

4ks – matematyka p. H. Lech/2/

 

Ko

JR

IW

 

 P

 N

 p

Lekcja 3

1kst – chemia p. M. Starzewska/59/

2c – całość pracownia impozycji p. R. Kowalczyk/68/

2z – j. polski p. D. Florek/12/

 

 

 

Ko

KZ

JR

AN

 

 

 

 

P

 Lekcja 7

1co – zajęcia odwołane

2w – zajęcia odwołane

4c – zajęcia odwołane

4i – gr. p. A. Nikolajczyk-Zyśk tworz. aplik. P. J. Szczepankowski/71/

 

 

Ko

KZ

JR

JS

 

P

 

N

N

Lekcja 4

1i –  chemia p. M. Starzewska/59/

2c – czytelnia

3c – całość drukowanie cyfrowe p. R. Kowalczyk/68/

4c – całość biologia p. D. Tymińska/56/

 

KZ

JR

AN

 

 

 

P

Lekcja 8

2t – zajęcia odwołane

4c – zajęcia odwołane

4i – gr. p. A. Nikolajczyk-Zyśk tworz. aplik. P. J. Szczepankowski/71/

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE:

Jakub Kiełczykowski – 3z - zajęcia zgodnie z terminarzem

 

ZASTĘPSTWA STAŁE:

     1c – przygotowanie do druku p. J. Jonczyk/64/
     2c - przygotowanie do druku  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/
     2c – pracownia impozycji  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele nieobecni: MZ – p. M. Zawieja, JK – p. J. Kargol, SU – p. B. Skorupińska, IL – p. I. Lisicka, IW – p. I. Wochna, Ko – p. K. Korotusz,  KZ – ks. P. Kazuś

Egzamin zawodowy: AN – p. A. Nikolajczyk-Zyśk

Wycieczka zawodoznawcza do Warszawy /Targi Remaday, TVP, kurs fotografii/ - 12 – 15.02.2019 - część klas 4c i 2c – JR – p. J. Rajczakowski, JS – p. J. Szymańska, MD – p. M. Dygas-Glapińska