Wykaz zastępstw                                                                                                     14.03.2019  Czwartek

za

p/n

lekcja

za

p/n

lekcja

 

He

DT

EB

 

 

 

P

Lekcja 1

1k – gr. p. S. Hekerta – zajęcia odwołane

2z – zajęcia odwołane

4s – pracownia ochrony środ. p. M. Starzewska/58/

 

He

DT

 

N

N

Lekcja 5

1kt – całość j. niem. p. M. Liedtke/69/

4c – całość matematyka p. J. Szymańska/23/

 

 

DT

EB

 

P

P

Lekcja 2

1kt – historia p. K. Komsta/21/

4s – pracownia ochrony środ. p. M. Starzewska/58/

 

DT

 

P

Lekcja 6

1co – matematyka p. H. Lech/2/

 

DT

RS

He

EB

 

P

P

PP

Lekcja 3

1i – matematyka p. J. Szymańska/23/

2dk – j. polski p. D. Florek/13/

3z – gr. p. S. Hekerta j. ang. p. J. Walczak/18/

4s – pracownia ochrony środ. p. M. Starzewska/58/

 

DT

 

 

 

 

 Lekcja 7

2z – zajęcia odwołane

 

RS

He

DT

EB

 

P

P

N

P

Lekcja 4

2dk – matematyka p. A. Nikolajczyk-Zyśk/12/

3z – gr. p. S. Hekerta j. niem. p. M. Liedtke/69-1/

4c – całość matematyka p. J. Szymańska/23/

4s – pracownia ochrony środ. p. M. Starzewska/58/

 

DT

 

 

Lekcja 8

2z – zajęcia odwołane

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE:

Jakub Kiełczykowski – 3z - zajęcia odwołane

 

ZASTĘPSTWA STAŁE:

     1c – przygotowanie do druku p. J. Jonczyk/64/
     2c - przygotowanie do druku  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/
     2c – pracownia impozycji  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele nieobecni: MZ – p. M. Zawieja, DT – p. D. Tymińska, RS – p. R. Sokołowski /lekcje 3,4/

Zajęcia dydaktyczno – warsztatowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – klasy 1s i część 3s – EB – p. E. Bochno, He – p. S. Hekert

Wycieczka zawodoznawcza  na lodowisko – klasy 2t i część 3t /po 4 lekcji/ - – p. J. Jęcek

Szkolenie językowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do Włoch i Hiszpanii 9.40 – 15.00 /Włochy sala 59, Hiszpania sala 60/

Zebranie rodziców z wychowawcą klasy 3st – sala 6 – godz. 17.30 – MS – p. M. Słowińska