Wykaz zastępstw                                                                                                     15.01.2019  Wtorek

za

p/n

lekcja

za

p/n

lekcja

 

RK

DD

 

 

Lekcja 1

2c – gr. p. R. Kowalczyka – zajęcia odwołane

2d – zajęcia odwołane

 

St

JK

RK

MZ

EB

 

 

 

N

P

Lekcja 5

1s – zajęcia odwołane

1t – zajęcia odwołane

3c – całość p. J. Jonczyk/64/

4k – urządzenia elektron. p. A. Granda/52/

4s - czytelnia

 

RK

DD

EB

 

 

 

P

Lekcja 2

2c – gr. p. R. Kowalczyka – zajęcia odwołane

2d – zajęcia odwołane

3s – pracownia ochr. śr. P. M. Starzewska/60/

 

TJ

St

JK

MZ

 

P

Lekcja 6

1co – edb p. K. Korotusz/7/

1s – zajęcia odwołane

1t – zajęcia odwołane

2k - czytelnia

 

DD

TJ

RK

EB

 

 

P

N

P

Lekcja 3

2d – zajęcia odwołane

2w – matematyka p. H. Lech/2/

3c – całość p. J. Jonczyk/64/

3s – pracownia ochr. śr. P. M. Starzewska/60/

 

TJ

St

JK

RK

MZ

 

 

 

 

 

P

 Lekcja 7

1co – zajęcia odwołane

1s – zajęcia odwołane

1t – zajęcia odwołane

2c – zajęcia odwołane

2k – układy mikroproc. p. A. Granda/52/

 

DD

JK

TJ

RK

MZ,EB

 

 

P

P

N

P

Lekcja 4

2d – zajęcia odwołane

2t – pdst. przeds. p. A. Łuczak/69/

2w – j. niem. p. M. Liedtke/69-1/

3c – całość p. J. Jonczyk/64/

4ks – matematyka p. B. Skorupińska/17/

 

St

JK

RK

MZ

 

 

 

 

P

Lekcja 8

1s – zajęcia odwołane

1t – zajęcia odwołane

2c – zajęcia odwołane

3k – urządzenia elektron. p. A. Granda/52/

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE:

Jakub Kiełczykowski – 3z - zajęcia zgodnie z terminarzem

 

ZASTĘPSTWA STAŁE:

     1c – przygotowanie do druku p. J. Jonczyk/64/
     2c - przygotowanie do druku  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/
     2c – pracownia impozycji  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin praktyczny A.54 – klasa 3c, 4c – zwolnione z zajęć dydaktycznych tylko osoby, które w tym dniu przystępują do egzaminu

Nauczyciele nieobecni: MZ – p. M. Zawieja, TJ – p. T. Jung, JK – p. J. Kargol, DD – p. D. Dalak,

Egzaminy zawodowe: RK – p. R. Kowalczyk, St – p. M. Starzewska /lekcje 4-8/, EB – p. E. Bochno /lekcje 1-5/, DF – p. D. Florek /lekcje 7,8/