Wykaz zastępstw                                                                                                     15.03.2019  Piątek

za

p/n

lekcja

za

p/n

lekcja

 

JJ

AG

 

P

Lekcja 1

1i – gr. p. J. Jonczyka p. J. Szczepankowski/62/

3k – zajęcia odwołane

 

DF

RH,JJ

JS

SU

 

N

P

 

 

Lekcja 5

1d – pdst. przeds. p. J. Rajczakowski/65/ za klasę 4c

2i – historia i sp. p. D. Burda/24/

3c – zajęcia odwołane

3dk – p. D. Dalak/41-1/

 

JJ

JR

DD

AG

 

 

P

N

Lekcja 2

1i – gr. p. J. Jonczyka p. J. Szczepankowski/62/

3c – matematyka p. J. Szymańska/23/ przen. z lekcji 4

3d – zajęcia odwołane

3k – zajęcia odwołane

 

DF

TJ

RH,JJ

KW

 

N

N

P

Lekcja 6

1d – geografia p. K. Korotusz/7/ za klasę 4s

1kst - religia p. R. Hempel/22/ przen. z lekcji 7

2i – matematyka p. S. Karolak/69/

2w – zajęcia odwołane

 

 

AG

DD

 

P

P

Lekcja 3

1d – historia i sp. p. K. Komsta/21/

4d – godz. wych. p. M. Liedtke/69-1/

 

RH,JJ

MK

 

 

 

 

 Lekcja 7

2i – zajęcia odwołane

2t – zajęcia odwołane

 

KW

RH,JJ

DT

JS

SU

 

N

N

P

N

N

Lekcja 4

1kst  - godz. wych. p. M. Matusewicz/56/ za klasę 3wz

2i – pdst. przeds. p. A. Łuczak/59/ za klasę 3w

2z – matematyka p. S. Karolak/69/

3c – cytr. maszyny drukujące p. J. Rajczakowski/65/ przen. z lekcji 2

3dk – p. D. Dalak/41-1/

 

RH,JJ

 

 

Lekcja 8

2i – zajęcia odwołane

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE:

Jakub Kiełczykowski – 3z - zajęcia zgodnie z terminarzem

 

ZASTĘPSTWA STAŁE:

     1c – przygotowanie do druku p. J. Jonczyk/64/
     2c - przygotowanie do druku  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/
     2c – pracownia impozycji  gr. zaw_1 p. R. Kowalczyk/68/

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele nieobecni: MZ – p. M. Zawieja, DT – p. D. Tymińska, AG – p. A. Granda, JJ – p. J. Jonczyk, MK – p. M. Krzywonos

Szkolenie językowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do Włoch i Hiszpanii 8.00 – 14.10 /Włochy sala 14, Hiszpania sala 60/

Matura próbna z matematyki /po 3 lekcji/ - sala 1 – p. I. Wochna, sala 2 – p. R. Hnitecki, sala 11 – p. K. Wielgus, sala 12 – p. B. Skorupińska,
                                                                      sala 13 – p. D. Florek, aula – p. H. Lech, p. J. Szymańska, p. T. Jung