Wykaz zastępstw                                                                                                     29.03.2021  Poniedziałek

za

p/n

lekcja

za

p/n

lekcja

 

JW

MB

 

 

Lekcja 1

1i – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

2oP – gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

4t – zajęcia odwołane

 

KP

MB

JW

 

 

Lekcja 5

1st – zajęcia odwołane

1z – gr. p. K. Komsty – zajęcia odwołane

2cosG - gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

4t – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

 

 

JW

MB

 

 

Lekcja 2

1z – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

2oP – gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

4t – zajęcia odwołane

 

MB

JW

 

 

Lekcja 6

3c - gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

4t – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

 

 

MB

JW

KP

 

Lekcja 3

1t - gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

2cP – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

2ktP – gr. p. K. Komsty – zajęcia odwołane

3t – zajęcia odwołane

 

MB

KP

JW

 

 

 

 

 Lekcja 7

1z - gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

2wzG – gr. p. K. Komsty – zajęcia odwołane

2wzG – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

 

 

KP

MB

JW

 

 

Lekcja 4

1z – gr. p. K. Komsty – zajęcia odwołane

2cosG - gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

3t – zajęcia odwołane

4c – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

 

 

 

 

 

Lekcja 8

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE:

 

ZASTĘPSTWA STAŁE:

 

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele nieobecni:  St – p. M. Starzewska, JW – p. J. Walczak, MB – p. M. Basałygo, KP – p. K. Komsta, – p. J. Jęcek