Wykaz zastępstw                                                                                                     30.03.2021  Wtorek

za

p/n

lekcja

za

p/n

lekcja

 

KP

WW

MB

JW

 

 

Lekcja 1

1i – gr. p. K. Komsty – zajęcia odwołane

2tG – gr. p. J. Jęcek – zajęcia odwołane

2zG – gr. p. W. Woźniaka – zajęcia odwołane

3i – gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

4c – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

 

KP

WW

MB

 

 

Lekcja 5

1st – zajęcia odwołane

2iG – gr. p. K. Komsty – zajęcia odwołane

2zP – gr. p. W. Woźniaka – zajęcia odwołane

4c – gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

 

 

WW

MB

JW

 

 

Lekcja 2

2tG – gr. p. J. Jęcek – zajęcia odwołane

2zG – gr. p. W. Woźniaka – zajęcia odwołane

3i – gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

4c – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

 

JW

KP

WW

 

 

Lekcja 6

1i – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

2diG – zajęcia odwołane

3t – gr. p. J. Jęcek – zajęcia odwołane

4dk – gr. p. W. Woźniaka – zajęcia odwołane

 

 

KP

MB

WW

JW

 

Lekcja 3

1z – gr. p. K. Komsty – zajęcia odwołane

2cosG – gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

2cstG – gr. p. W. Woźniaka – zajęcia odwołane

 

2kt – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

4t – gr. p. J. Jęcek – zajęcia odwołane

 

 

WW

MB

KP

JW

 

 

 

 

 Lekcja 7

1cst -  gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

1t – gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

2wzG – gr. p. K. Komsty – zajęcia odwołane

2wzG – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

3t – gr. p. J. Jęcek – zajęcia odwołane

 

 

JW

WW

MB

 

 

Lekcja 4

2kt – gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

2zP – gr. p. W. Woźniaka – zajęcia odwołane

4i – gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

 

 

WW

MB

 

 

Lekcja 8

1cst -  gr. p. J. Walczak – zajęcia odwołane

1t – gr. p. M. Basałygo – zajęcia odwołane

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE:

 

ZASTĘPSTWA STAŁE:

 

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele nieobecni:  MB – p. M. Basałygo, KP – p. K. Komsta, – p. J. Jęcek, JW – p. J. Walczak, WW – p. W. Woźniak