Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019

L.p.

Klasa

Numer w dzienniku  

Przedmiot/nauczyciel

Termin egzaminu pisemnego

Termin egzaminu
ustnego/ praktycznego

  1.                  

1c

19

Język angielski - WA

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 10.20/ s. 69

  2.                  

1w

13

Język angielski - MW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 10.40/ s. 69

  3.                  

3c

3

Język angielski - MW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 11.00/ s. 69

  4.                  

3k

6

Język angielski - MW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 11.20/ s. 69

  5.                  

3d

7

Język angielski - MW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 11.40/ s. 69

  6.                  

1s

2

Język angielski - He

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 12.00/ s. 69

  7.                  

1s

5

Język niemiecki - Li

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 12.20/ s. 69

  8.                  

1s

10

Język niemiecki - Li

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 12.40/ s. 69

  9.                  

1w

6

Język niemiecki - MS

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 13.00/ s. 69

10.                 

3i

7

Język angielski - ZK

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 10.20/ s. 18

11.                 

1i

26

Język angielski - ZK

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 10.40/ s. 18

12.                 

1i

4

Język angielski - ZK

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 11.00/ s. 18

13.                 

1d

22

Język angielski - ZK

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 11.20/ s. 18

14.                 

2z

30

Język angielski - JW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 11.40/ s. 18

15.                 

2w

15

Język angielski - JW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 12.00/ s. 18

16.                 

2w

17

Język angielski - JW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 12.20/ s. 18

17.                 

2t

21

Język angielski - JW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 12.40/ s. 18

18.                 

2t

16

Język angielski - JW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 13.00/ s. 18

19.                 

2t

15

Język angielski - JW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 13.20/ s. 18

20.                 

2t

11

Język angielski - JW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 13.40/ s. 18

21.                 

2t

7

Język angielski - JW

26.08.2019/poniedziałek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/poniedziałek/

godz. 14.00/ s. 18

22.                 

3i

13

Matematyka - HL

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 10.20/ s. 69

23.                 

3i

5

Matematyka - HL

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 10.40/ s. 69

24.                 

2i

17

Matematyka - HL

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 11.00/ s. 69

25.                 

2i

14

Matematyka - HL

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 11.20/ s. 69

26.                 

2i

4

Matematyka - HL

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 11.40/ s. 69

27.                 

3d

1

Matematyka - AB

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 12.00/ s. 69

28.                 

3d

7

Matematyka - AB

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 12.20/ s. 69

29.                 

2t

16

Matematyka - AB

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 12.40/ s. 69

30.                 

2t

7

Matematyka - AB

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 13.00/ s. 69

31.                 

1i

24

Matematyka - AB

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 13.20/ s. 69

32.                 

1i

18

Matematyka - AB

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 13.40/ s. 69

33.                 

1i

13

Matematyka - AB

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 14.00/ s. 69

34.                 

1i

4

Matematyka - AB

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 14.20/ s. 69

35.                 

3c

3

Matematyka - JS

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 10.20/ s. 69

36.                 

3c

7

Matematyka - JS

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 10.40/ s. 69

37.                 

1d

9

Matematyka - JS

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

 

38.                 

1c

19

Matematyka - JS

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 11.20/ s. 69

39.                 

1c

13

Matematyka - JS

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 11.40/ s. 69

40.                 

1c

7

Matematyka - JS

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 12.00/ s. 69

41.                 

1w

32

Matematyka - KW

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 12.20/ s. 69

42.                 

1w

6

Matematyka - KW

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 12.40/ s. 69

43.                 

1s

2

Matematyka - KW

27.08.2019/wtorek/

godz. 9.00/aula

27.08.2019/wtorek/

godz. 13.00/ s. 69

44.                 

1i

18

Fizyka - KF

28.08.2019/środa/

godz. 9.00/aula

28.08.2019/środa/

godz. 10.20/ s. 17

45.                 

1d

5

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - AG

28.08.2019/środa/

godz. 9.00/aula

28.08.2019/środa/

godz. 10.40/ s. 17

46.                 

1d

24

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - AG

28.08.2019/środa/

godz. 9.00/aula

28.08.2019/środa/

godz. 11.00/ s. 17

47.                 

3z

18

Język polski - EK

28.08.2019/środa/

godz. 9.00/aula

28.08.2019/środa/

godz. 10.20/ s. 13

48.                 

2i

17

Język polski - EK

28.08.2019/środa/

godz. 9.00/aula

28.08.2019/środa/

godz. 10.40/ s. 13

49.                 

2i

14

Język polski - EK

28.08.2019/środa/

godz. 9.00/aula

28.08.2019/środa/

godz. 11.00/ s. 13

50.                 

2i

4

Język polski - EK

28.08.2019/środa/

godz. 9.00/aula

28.08.2019/środa/

godz. 11.20/ s. 13

51.                 

3s

10

Wychowanie fizyczne - AŁ

--------------

28.08.2019/środa/

godz. 11.00/ s. 53

52.                 

1c

9

Wychowanie fizyczne - MB

--------------

28.08.2019/środa/

godz. 11.20/ s. 53