Ochrona środowiska

Uczymy naszych uczniów:

  • wykazywać konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
  • podawać aktualne przykłady różnych sposobów ochrony środowiska w Polsce;
  • proponować konkretne działania na rzecz ochrony przyrody we własnym regionie.